PROŘEZ A ZÁLIVKA TRHLIN A SPÁR

Prořez a zálivku trhlin a spár má v naší společnosti tradici více než
20 let. Od začátku používáme osvědčenou americkou technologii od společnosti CRAFCO®. Zároveň klademe důraz na kvalitu používané modifikované asfaltové zálivky, která musí splňovat předepsané vlastnosti. 


Při ošetřování trhlin a spár dodržujeme technický předpis TP115.


Při ošetřování trhlin a spár v asfaltu provádíme v první řadě prořez pomocí silniční frézy Pavemet Cutter 200, která k prořezu využívá
6 speciálních frézovacích nožů, které umožňují prořez trhlin a spár v předepsaných rozměrech.

Následně jsou spáry vyčištěny tlakovým vzduchem. Pokud je spára nebo trhlina nasáklá vodou, používáme k vyčištění a vysušení horkovzdušnou lanzetu. V případě potřeby je následně spára utěsněna pomocí těsnícího provazce Backer Rod od společnosti CRAFCO, které máme k dispozici v několika rozměrech. Následuje zalití horkou zálivkou z modifikovaného asfaltu, která zajistí utěsnění ošetřené trhliny nebo spáry, čímž zastaví další destrukci povrchu.
Za účelem co nejrychlejšího uvedení ošetřené komunikace do provozu následně spáry zasypáváme drceným vápencem. Tento postup umožňuje přejetí ošetřené trhliny či spáry cca. 10 až 15 minut po zalití, přičemž dobu tuhnutí ovlivňují klimatické podmínky
a rozměry ošetřené trhliny či spáry.


Trhliny a spáry je možné ošetřit také v betonu. Při těchto pracích využíváme stejnou techniku. V případě potřeby (zejména při ošetřování spár na betonových plochách), využíváme navíc kotoučovou řezačku spár. Trhlin a spáry v betonu jsou následně ošetřeny penetračním nátěrem, čímž je umožněna delší životnost ošetřených trhlin a spár.


SPECIÁLNÍ APLIKACE:

Železniční přejezdy: Specializujeme se na prořez a zálivku trhlin a spár na železničních přejezdech, přičemž jsou tímto způsobem ošetřená napojení stávající a nové vozovky a spáry mezi kolejnicí a vozovkou, přičemž hlavním důvodem ošetření spáry mezi vozovkou a kolejnicí je zabránění destrukce povrchu vozovky koly projíždějících železničních vozidel.


Mosty: Na mostech obvykle provádíme nejen prořez a zálivku napojení nové a staré vozovky, ale také prořez a zálivku spár podél římsy mostu.


Spáry podél betonových žlabů: V případě potřeby provádíme prořez a zálivku trhlin a spár podél betonových žlabů, čímž je prodloužena životnost asfaltových ploch podél těchto žlabů. Při těchto pracích obvykle využíváme těsnící provazce, které umožňují zálivku spár mezi jednotlivými žlaby.


FOTOGALERIE