SPECIÁLNÍ SILNIČNÍ PRÁCE

Aplikace spojovacích postřiků
Aplikace spojovacích postřiků

Provozujeme tři cisterny, umožňující aplikaci spojovacích a infiltračních postřiků.

Aplikace spojovacího postřiku při studené recyklaci
Aplikace spojovacího postřiku při studené recyklaci

Součástí naší nabídky jsou také dodávky pomaluštěpné asfaltové emulze C60B10. Naše vozidla umožňují propojení s frézou a odběr emulze při provádění studené recyklace.

Součástí naší nabídky je prořez a zálivka trhlin a spár horkou modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Řezačka spár
Řezačka spár


Dále nabízíme provádění hlubokých řezů 
do 50 mm hloubky. Pro tyto práce využíváme řezačku, umožňující řezy v asfaltových a betonových vrstvách.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás...

Ing. Lukáš Michálek

manažer dopravy a mechanizace

Telefonní číslo
+420 775 736 015

E-mail
aptcz.michalek@seznam.cz