Omlazující a konzervační prostředky RECLAMITE® a CRF®

Součástí naší nabídky je aplikace omlazovacích a konzervačních postřiků Reclamite® a CRF®  od společnosti CRAFCO. 


Reclamite® 

Jedná se o speciální vodou ředitelný postřik, který dokáže obnovit původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a vrátí vozovce již ztracenou pružnost, čímž zakonzervuje povrch před degradací, utěsní ho před vodou a navrátí mu vzhled nového povrchu.

Nejvhodnější použití jsou:
  • vozovky do dvou let, než se začnou objevovat trhliny (významně oddálí vznik trhlin a vystupování kameniva)
  • starší vozovky bez větších poruch (vrátí povrchu elastické vlastnosti a prodlouží jeho životnost)
  • nedostatečně zhutněné povrchy při pokládce.
Velkou výhodou je zejména rychlá aplikace. Ve srovnání s cenou nově položeného asfaltového koberce je tento postřik spojen s výrazně nižšími náklady.


V současné době provádíme oživující postřiky na území České Republiky a Slovenské Republiky, přičemž v těchto zemích jsou postřiky aplikovány zejména na dálnicích a silnicích I. třídy. 

Další aplikace byla prováděna v Itálii, kde byly aplikovány postřiky na silnicích nižších tříd.


CRF® 

Jedná se o bohatou bitumenovou emulzi, ktera se používá na značně narušené povrchy (síťové rozpady, olupovaní, trhlinky), kde už klasický regenerátor nebo konzervant nepomůže. Součástí systému je aplikace písku, který se nanáší až po vyštěpení emulze, čímž se zabezpečí lepší penetrace emulze do povrchu a zamezí pozdějšímu olupování. Materiál zůstává flexibilní a pevný. Do vozovky ho zatlačí samotná doprava. Výhodou aplikace je rychlost a jednoduchost. 

Vhodné použití:

- vozovky se síťovými rozpady
- vozovky, kde dochází k vystupování kameniva a olupování
- jako omlazovací emulze při recyklaci za horka


Postřiky je vhodný k ošetření dálnic, silnic a dalších asfaltových ploch, jako jsou parkoviště či areály firem.

Chcete se dozvědět více o oživujícím postřiku Reclamite® nebo CRF®? Nebo chcete získat cenovou nabídku prací? 

Kontaktujte nás...