Vápenná suspenze

Představujeme vám novinku v naší nabídce postřiků, vápennou suspenzi. Ta je nanášena na infiltrační a spojovací postřiky a slouží jako ochrana těchto postřiků před poškozením při pokládce balených směsí. 


Tato ochrana spočívá v zamezení lepení infiltračního postřiku na kola a pásy automobilů a stavební mechanizace, z čehož plynou následující výhody:

  • Výrazné prodloužení životnosti nové vozovky (díky zachování spojovacích postřiků),
  • zamezení znečišťování stavby a okolních komunikací emulzí, která se lepí na kola a pásy automobilů a stavební mechanizace, která se následně postupně uvolňuje,
  • zabránění poškození vodorovného dopravního značení znečištěním emulzí, která se postupně uvolňuje
    z kol nákladních automobilů, na které se při pokládce balené směsi zachytila,
  • zvyšuje bezpečnost dopravy tím, že zabraňuje nalepování kamenů a dalších předmětů na stavbě na kola nákladních automobilů, které se následně při jízdě uvolňují a mohou tím způsobit například poškození čelního skla automobilu, jedoucího za takovýmto vozidlem.

Pro aplikace tohoto postřiku používáme kombinovanou cisternu IVECO s nástavbou od společnosti ACMAR, která umožňuje aplikaci infiltračních a spojovacích postřiků a také aplikaci vápenné suspenze v rámci jednoho nájezdu techniky.